ΑΓΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

ΑΑ ΚΩΔΙΚΟΣ FIDE ΟΝΟΜΑ Η/Γ ΦΥΛΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΛΟ ΠΑΡΤΙΔΕΣ *
1 47247 ΤΣΙΚΟΥΡΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 04/2008 Α - 0
2 47255 ΚΑΓΙΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01/2010 Α - 0
3 47253 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 12/2005 Θ - 0
4 47246 ΤΣΙΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 03/2009 Α - 0
5 47245 ΤΣΙΚΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 04/2008 Θ - 0
6 47243 ΜΑΡΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 07/2009 Α - 0
7 47248 ΣΠΟΝΤΙΔΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 08/2010 Θ - 0
8 47257 ΚΑΤΣΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ 05/2004 Α - 0
9 47254 ΤΣΙΡΙΝΔΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 11/2009 Α - 0
10 47252 ΧΙΩΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 12/2007 Θ - 0
11 47249 ΣΠΟΝΤΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 03/2009 Α - 0
12 47244 ΜΑΡΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 06/2006 Α - 0
13 47256 ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 08/2006 Α - 0
14 47251 ΠΕΡΑΚΗΣ ΔΑΜΟΥΛΗΣ 07/2010 Α - 0
15 47250 ΠΕΡΑΚΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ 03/2008 Θ - 0