00920 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B