01440 ΚΕΤΣΕΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Πληρωμή για 2024A και 2024B