01527 ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B