01560 ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B