01560 ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B