01802 ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ - Πληρωμή για 2025A και 2025B