02528 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B