03352 ΣΚΟΥΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B