03632 ΤΣΙΡΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B