04516 ΒΑΖΕΛΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ - Πληρωμή για 2025A και 2025B