04706 ΜΑΣΤΡΑΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Πληρωμή για 2025A και 2025B