04828 ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Πληρωμή για 2025A και 2025B