05609 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B