05797 ΔΕΙΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B