06747 ΣΟΦΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - Πληρωμή για 2024A και 2024B