06828 ΜΠΑΝΙΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ - Πληρωμή για 2024A και 2024B