07362 ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B