08008 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B