08235 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B