09681 ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B