09874 ΣΥΡΝΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B