10166 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B