10495 ΜΑΡΓΑΤΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Πληρωμή για 2024A και 2024B