11088 ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B