11088 ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B