11902 ΤΣΙΠΟΥΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B