11903 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B