12312 ΣΑΡΑΦΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B