12313 ΤΟΛΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ - Πληρωμή για 2023A και 2023B