12901 ΣΠΑΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B