13472 ΝΙΑΒΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B