13475 ΝΙΑΒΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B