13476 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ - Πληρωμή για 2024A και 2024B