13722 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B