13764 ΤΣΙΠΟΥΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B