13897 ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B