13908 ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B