14382 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - Πληρωμή για 2023A και 2023B