14562 ΓΙΑΝΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B