14659 ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B