15032 ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΑΝΤΩΝΕΛΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B