15381 ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Πληρωμή για 2025A και 2025B