15853 ΓΚΟΓΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ - Πληρωμή για 2023A και 2023B