15954 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B