15956 ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΕΛΕΝΗ - Πληρωμή για 2024A και 2024B