15958 ΣΑΚΛΑΜΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - Πληρωμή για 2023A και 2023B