15962 ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ - ΕΛΕΝΗ - Πληρωμή για 2024A και 2024B