16678 ΜΑΝΤΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B