17435 ΦΛΥΤΖΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B