17844 ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B