18107 ΠΟΛΥΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B